Tin tức
Hội thảo khoa học “Phát huy giá trị đình làng tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2020-2025”
17:01, 17 Tháng Tám 2020

(DSX)-Vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp đã tổ chức hội thảo khoa học “Phát huy giá trị đình làng tỉnh Đồng Tháp”. chi tiết..

Bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào
15:16, 15 Tháng Tám 2020

(DSX)- Bộ VHTTDL đã có văn bản số 2961/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Tuyên Quang về việc thẩm định Dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang gắn với phát triển du lịch đến năm 2025. chi tiết..

Bộ VHTTDL cấp phép khai quật khảo cổ tại di tích Thiên Long Uyển, tỉnh Quảng Ninh
14:46, 12 Tháng Tám 2020

(DSX)- Ngày 12/8, Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 2265/QĐ-BVHTTDL về việc cho phép Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh khai quật khảo cổ tại di tích Thiên Long Uyển thuộc thôn Đức Sơn, xã Yên Đức, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. chi tiết..

Thanh Hóa: Quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường
09:26, 11 Tháng Tám 2020

(DSX)- UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản số 10604/UBND-VX gửi Sở VHTTDL, UBND huyện Thọ Xuân về việc quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường, xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân. chi tiết..

Bộ VHTTDL cho ý kiến về Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Quỳnh Đô, TP. Hà Nội
09:23, 10 Tháng Tám 2020

(DSX)- Bộ VHTTDL đã có văn bản số 2895/BVHTTDL-DSVH gửi UBND thành phố Hà Nội về việc thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Quỳnh Đô (Linh Thông tự), xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì. chi tiết..

...