Tầm nhìn

Giám sát kết quả thực hiện công tác quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị các di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

23:42, 06 Tháng Bảy 2020

Vừa qua, Đoàn giám sát Ban Văn hóa - xã hội, HĐND tỉnh Đồng Nai đã tiến hành giám sát kết quả thực hiện công tác quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh.

Di tích Văn miếu Trấn Biên - Ảnh minh họa - Nguồn: HTV

Đoàn giám sát đánh giá cao những kết quả ngành văn hóa, thể thao và du lịch đạt được trong công tác bảo vệ, phát huy giá trị di tích - danh thắng, đặc biệt sự phân cấp trách nhiệm rõ ràng có hiệu quả hơn sau khi thực hiện Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND ngày ngày 27/9/2018 Quy định phân cấp, ủy quyền quản lý di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh xếp hạng trên địa bàn tỉnh. Việc phân cấp quản lý di tích - danh thắng trên địa bàn tỉnh góp phần tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo tồn, phát huy giá trị di tích - danh thắng. Phát huy được tính chủ động, sáng tạo của các ngành, địa phương trong việc bảo tồn, tôn tạo di tích - danh thắng. Huy động được các nguồn kinh phí xã hội hóa trong việc bảo quản, tu bổ, tôn tạo di tích - danh thắng, giảm bớt ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về phát huy giá trị di tích ngành văn hóa, thể thao và du lịch nên xây dựng ban hành bộ quy chế để bảo vệ, phát huy giá trị di tích, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền quảng bá về di tích. Việc bàn giao hồ sơ theo phân cấp quản lý phải kèm theo hướng dẫn bảo quản hồ sơ, tài liệu. Cần có sự hướng dẫn, phối hợp đồng bộ trong ngành dọc. Các địa phương cần quan tâm hơn nữa nguồn lực con người làm công tác di tích.


                               Di tích Văn miếu Trấn Biên - Ảnh minh họa - Nguồn: HTV

Đồng thời đoàn cũng ghi nhận những kết quả đạt được và tiếp thu những kiến nghị, đề xuất của địa phương, đồng thời đề nghị các địa phương tăng cường phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bảo tàng Đồng Nai để được hướng dẫn, hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đổng Nai có hơn 1.500 di tích phổ thông 57 di tích được xếp hạng (trong đó 02 di tích xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt, 29 cấp quốc gia và 26 di tích cấp tỉnh thuộc bốn loại hình: Lịch sử văn hóa, kiến trúc nghệ thuật, khảo cổ và danh lam thắng cảnh; 03 di tích di tích: Đình Thành Hưng, đình Bình Thiền, đình Hưng Phú (thành phố Biên Hòa) đang được lập hồ sơ xếp hạng cấp tỉnh; 01 di tích đưa ra khỏi danh mục kiểm kê.

Công tác kiểm kê di tích - danh thắng trên địa bàn tỉnh được tiến hành theo kế hoạch. Năm 2018, Ban Quản lý Di tích Đồng Nai (nay là Bảo tàng Đồng Nai) tiến hành kiểm kê, lập danh mục các di tích phổ thông tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ của người Việt và di tích vùng đồng bào dân tộc ít người trên địa bàn các huyện, thành phố nhằm xác định số lượng, đánh giá giá trị các di tích. Theo kết quả kiểm kê bước đầu, toàn tỉnh có 38 di tích phổ thông các dân tộc thiểu số, 19 di tích tín ngưỡng thờ mẫu Tam phủ của người Việt.

Từ năm 2009 đến nay có 11 di tích được trùng tu, tôn tạo với tổng kinh phí 101 tỷ đồng (trong đó có 01 di tích quốc gia đặc biệt, 09 di tích quốc gia và 01 di tích cấp tỉnh). Có 06 di tích đang được trùng tu, tôn tạo kinh phí hơn 306 tỷ đồng: Đền thờ Quốc Tổ Hùng vương, khu lăng mộ Trịnh Hoài Đức, nhà hội Bình Trước, đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh (thành phố Biên Hòa), đền thờ Hùng Vương (huyện Tân Phú), địa đạo Suối Linh và Căn cứ Khu ủy miền Đông (huyện Vĩnh Cửu).

Tin liên quan