Tầm nhìn

Tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

00:02, 01 Tháng Bảy 2020

(DSX) - UBND tỉnh Tiền Giang vừa ban hành Chỉ thị về việc tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh.

Chùa Vĩnh Tràng - Ảnh: Phật giáo Tiền Giang

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các ngành chức năng của tỉnh tăng cường tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về di sản văn hóa bằng các phương thức đặc thù của ngành, nhằm nâng cao nhận thức pháp luật của nhân dân về di sản văn hóa, qua đó phát huy vai trò của cộng đồng trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa; tham mưu UBND tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn (theo Quyết định 4581 ngày 25-12-2019 của UBND tỉnh về việc sửa đổi một số điều của Quyết định 2010 ngày 25-7-2018 của UBND tỉnh quy định phân công quản lý di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang) để phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa, đặc biệt là các di tích lịch sử cách mạng.

Chùa Vĩnh Tràng - Ảnh: Phật giáo Tiên Giang
 
Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh đầu tư, nâng cấp một số di tích có điều kiện gắn với phát triển du lịch, chú trọng đến các cụm di tích cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh như: Các địa điểm liên quan đến cuộc khởi nghĩa của Anh hùng dân tộc Trương Định (đền thờ, lăng mộ, tượng đài, Ao Dinh, Đám lá tối trời); đền thờ Đức Quốc Công Phạm Đăng Hưng (Lăng Hoàng Gia); nhà Đốc Phủ Hải; lũy Pháo Đài; Chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút; đình Long Hưng; Chiến thắng Ấp Bắc; Làng cổ Đông Hòa Hiệp...; tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực quản lý di tích cho cán bộ cấp huyện, cấp xã và người trực tiếp trông coi di tích; tổ chức kiểm tra công tác quản lý di tích lịch sử - văn hóa đã được xếp hạng; việc sửa chữa, nâng cấp các di tích; phối hợp với các địa phương, đơn vị triển khai lập hồ sơ xếp hạng, cắm mốc di tích đối với các di tích đã xếp hạng và chưa xếp hạng; phối hợp với Sở GD&ĐT tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lịch sử, văn hóa trong học sinh, sinh viên.

Đồng thời, tỉnh cũng yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tăng cường công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn; quy định rõ trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc bảo vệ di tích trên địa bàn và có cơ chế phối hợp quản lý giữa Ủy ban nhân dân cấp xã với tổ chức quản lý di tích hoặc người được giao trông coi di tích. Tăng cường tuần tra, kiểm tra tại các di tích do địa phương quản lý nhằm bảo vệ và ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại di tích.Việc tu bổ, sửa chữa, tôn tạo di tích do Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thực hiện nhưng phải có ý kiến thống nhất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đối với di tích cấp quốc gia phải được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông qua.

Được biết, tỉnh Tiền Giang hiện có 179 di tích lịch sử - văn hóa đã được xếp hạng, gồm 22 di tích cấp quốc gia (trong đó có 01 di tích cấp quốc gia đặc biệt) và 157 di tích cấp tỉnh. Trong những năm qua, việc bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo thực hiện, nhiều di tích đã được trùng tu, sửa chữa, nâng cấp, tôn tạo, gắn với quảng bá và phát triển du lịch, góp phần giáo dục truyền thống, quảng bá hình ảnh quê hương Tiền Giang, thu hút du khách trong, ngoài nước đến tham quan, nghiên cứu.

Tin liên quan